Πακέτα

Ατομικά πακέτα μαζικών αγορών

ετησιο lite

€149

Το πιο προσιτό πακέτο μας

  • Απεριόριστη πρόσβαση, σε τρία σεμινάρια της επιλογής σας, μαζί με τις ενημερώσεις τους
  • 365 ημέρες διάρκεια πρόσβασης
  • Μετά την αγορά θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενεργοποιήσουμε τα σεμινάρια που θα επιλέξετε!
Ετήσιο Full
€199

Πλήρης πρόσβαση σε όλο το υλικό για έναν χρόνο

  •  Απεριόριστη πρόσβαση, σε όλα τα σεμινάρια, ανά πάσα στιγμή
  •  Αυτόματη πρόσβαση στα νέα σεμινάρια
  •  365 ημέρες διάρκεια πρόσβασης

lifetime

€799

Το πιο προσιτό πακέτο μας

  • Απεριόριστη πρόσβαση, σε όλα τα σεμινάρια, ανά πάσα στιγμή, με όλες τις μελλοντικές ενημερώσεις τους
  • Αυτόματη πρόσβαση στα νέα σεμινάρια
  • Απεριόριστη διάρκεια πρόσβασης
  • Μια εφάπαξ πληρωμή, για πάντα

Ομαδικά προγράμματα

Για συλλόγους, συνεταιρισμούς, σωματεία, εταιρείες