Εμβόλια: Από το «Α» ως το «Ω»

Το πληρέστερο σεμινάριο για τα εμβόλια στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας. Καλύπτει το σύνολο των απαραίτητων γνώσεων, από τη βασική ανοσολογία έως την ιστορία των εμβολίων, τα είδη τους, τους μηχανισμούς δράσης, τις διαδικασίες παραγωγής και τις διαδικασίες εξασφάλισης της ποιότητας, της ασφάλειας και της στενής παρακολούθησης καθ΄ όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας τους. Τέλος, αναλύει σε βάθος το φαινόμενο της διστακτικότητας στον εμβολιασμό και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας για την αντιμετώπισή του.

Στο τέλος του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί:

  • Να κατανοεί τα διαφορετικά είδη εμβολίων, τον μηχανισμό δράσης τους και τις διαδικασίες του ανοσοποιητικού που εμπλέκονται
  • Να γνωρίζει τις πραγματικές αντενδείξεις στον εμβολιασμό και να αντιμετωπίζει τις λανθασμένες που οδηγούν σε χαμένες ευκαιρίες εμβολιασμού
  • Να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το φαινόμενο της διστακτικότητας στον εμβολιασμό, παρέχοντας αντικειμενική και αμερόληπτη πληροφόρηση με τον σωστό τρόπο

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται με quiz πολλαπλών επιλογών. Με ποσοστό επιτυχίας 80% και άνω, παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Έχετε δει τα πακέτα μαζικής πρόσβασης;

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύνολο των σεμιναρίων με ένα κλάσμα του κόστους τους!

Κάντε κλικ για να δείτε τα διαθέσιμα πακέτα!

Διάρθρωση Θεματικής Ενότητας

Ανάπτυξη όλων
Εισαγωγή
Μηχανισμός Δράσης
Ασφάλεια Εμβολίων
Εμβολιασμοί Ενηλίκων
Αντιγριπικός Εμβολιασμός
Εμβόλια έναντι SARS-Cov-2
Επικοινωνιακές τακτικές
Ανακεφαλαίωση
Scroll to Top