Φαρμακευτικές Αλληλεπιδράσεις

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο επιδιώκει να βελτιώσει την ικανότητα και τις δεξιότητες του κοινοτικού φαρμακοποιού αλλά και κάθε άλλου επαγγελματία υγείας να προσεγγίζει το μείζον ζήτημα των φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων. Αναλύονται η θεωρία και τα είδη των αλληλεπιδράσεων με βάση τα στάδια του ταξιδιού του φαρμάκου στο ανθρώπινο σώμα και γίνεται προσπάθεια διαχωρισμού των θεωρητικών αλληλεπιδράσεων από αυτές με ενδεχόμενη κλινική σημασία. Το σεμινάριο αυτό παρέχεται με τη μορφή διάλεξης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία».

Στο τέλος του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί:

  • Να περιγράφει τις πιθανές αλληλεπιδράσεις που μπορούν να συμβούν στα στάδια της απορρόφησης, της κατανομής, του μεταβολισμού και της απέκκρισης
  • Να περιγράφει τις σημαντικότερες φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις
  • Να κατανοεί, να προβλέπει και να επιβεβαιώνει την κλινική σημασία των αλληλεπιδράσεων

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται με quiz πολλαπλών επιλογών. Με ποσοστό επιτυχίας 80% και άνω, παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Έχετε δει τα πακέτα μαζικής πρόσβασης;

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύνολο των σεμιναρίων με ένα κλάσμα του κόστους τους!

Κάντε κλικ για να δείτε τα διαθέσιμα πακέτα!

Scroll to Top