Κεφαλαλγία

Τρέχουσα κατάσταση
Δεν έχετε εγγραφεί
Τιμή
Υπό κατασκευή
Ξεκινήστε
Το σεμινάριο είναι κλειστό

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο επιδιώκει να βελτιώσει την ικανότητα και τις δεξιότητες του κοινοτικού φαρμακοποιού αλλά και κάθε άλλου επαγγελματία υγείας να αναγνωρίζει και να καθοδηγεί ορθολογικά τον ασθενή με κεφαλαλγία, τόσο σχετικά με την πρόληψη όσο και με την αντιμετώπιση των οξέων επεισοδίων. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία θα συζητηθούν η επιδημιολογία, η συμπτωματολογία, τα διαγνωστικά κριτήρια και η φαρμακευτική αντιμετώπιση του ασθενούς με διάφορους τύπους κεφαλαλγίας.

Στο τέλος του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί:

  • Να αναγνωρίζει τους διαφορετικούς τύπους κεφαλαλγίας
  • Να καθοδηγεί ορθολογικά τον ασθενή με κεφαλαλγία σχετικά με τις τεκμηριωμένες λύσεις πρόληψης και αντιμετώπισής της
  • Να αξιολογεί σωστά την θέση των διαθέσιμων φαρμακευτικών επιλογών για κάθε τύπο κεφαλαλγίας
  • Να κάνει τεκμηριωμένες προτάσεις αυτοφροντίδας στον ασθενή με κεφαλαλγία, σύμφωνα με τα καλύτερα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα

Διάρθρωση Θεματικής Ενότητας

Ανάπτυξη όλων
Εισαγωγή
Τύποι κεφαλαλγίας
Φαρμακευτική αγωγή
Διάρθρωση Θεματικής Ενότητας
0% Ολοκληρωμένο 0/2 Βήματα
Διάρθρωση Θεματικής Ενότητας
0% Ολοκληρωμένο 0/2 Βήματα
Διάρθρωση Θεματικής Ενότητας
0% Ολοκληρωμένο 0/2 Βήματα
Συμπληρωματικές προσεγγίσεις
Ανακεφαλαίωση και αξιολόγηση
Scroll to Top