Ο ρόλος του φαρμακοποιού στη συμμόρφωση

pharmacist, pharmacy, medicine

• Τι είναι η συμμόρφωση;
• Ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν;
• Πώς μπορεί να βελτιωθεί και γιατί είναι αυτό σημαντικό;
• Ποιος είναι ο ρόλος του φαρμακοποιού;

Εκπαιδευτής

Scroll to Top