Φάρμακα Ειδικού Χειρισμού από τα Φαρμακεία

Τρέχουσα κατάσταση
Δεν έχετε εγγραφεί
Τιμή
Δωρεάν

Με την υπουργική απόφαση ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8615 (ΦΕΚ B‘ 487/18.02.2020), ένας αριθμός σκευασμάτων Ειδικού Χειρισμού -παλιότερα γνωστά ως Φάρμακα Υψηλού Κόστους, ΦΥΚ- θα διατίθεται πλέον από τα κοινοτικά φαρμακεία. Ο παρών οδηγός στοχεύει να αποτελέσει ένα συνοπτικό εγχειρίδιο των Φαρμάκων Ειδικού Χειρισμού για τον φαρμακοποιό της κοινότητας, στο οποίο θα μπορεί να ανατρέξει για την άντληση άμεσων πληροφοριών σχετικά με τις ενδείξεις, τη δοσολογία, τις πιθανές αλληλεπιδράσεις ή την τοξικότητα αυτών των φαρμάκων, έτσι ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ασθενείς του.

Διαμαντής Κλημεντίδης