Τι είναι

Το Advanced Pharma Education & Services είναι ένα project του Κλινικός Φαρμακοποιός.gr, που ανήκει στον Διαμαντή Κλημεντίδη.

Ο Διαμαντής Κλημεντίδης είναι κλινικός φαρμακοποιός. Έχει πτυχίο Φαρμακευτικής από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό στην Κλινική Φαρμακευτική από το Queen's University Belfast, ενώ είναι υποψήφιος κάτοχος μεταπτυχιακού στην Διαχείριση της Γήρανσης και των Χρόνιων Νοσημάτων από την Ιατρική Θεσσαλίας και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιπρόσθετα, διαθέτει πιστοποίηση στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων επιτήρησης της ορθής χρήσης αντιμικροβιακών φαρμάκων (antimicrobial stewardship) από την Society of Infectious Diseases Pharmacists των ΗΠΑ. Από το 2010 εργάζεται στην ψυχιατρική κλινική «Αγία Αικατερίνη» ως ο υπεύθυνος του νοσοκομειακού φαρμακείου, ενώ παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες κλινικής φαρμακευτικής, ειδικευόμενος στη βελτιστοποίηση της φαρμακοθεραπείας των χρόνιων σωματικών νόσων καθώς και στην ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών. Από το 2013 διατηρεί την ιστοσελίδα https://clinicalpharmacist.gr, που είναι αφιερωμένη στην κλινική φαρμακευτική και την βασιζόμενη σε αποδείξεις ιατρική. Από το 2016 σχεδιάζει και παραδίδει σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των φαρμακοποιών της κοινότητας.