Δήλωση Απορρήτου (ΕΕ)

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου επικαιροποιήθηκε στις 16 Οκτώβριος 2023 και ισχύει για τους πολίτες και τους νόμιμους μόνιμους κατοίκους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας.

Στην παρούσα δήλωση απορρήτου, εξηγούμε τι κάνουμε με τα δεδομένα που λαμβάνουμε σχετικά με εσάς μέσω του https://education.clinicalpharmacist.gr. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα δήλωση. Στην επεξεργασία μας συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί απορρήτου. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι:

 • δηλώνουμε σαφώς τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό το κάνουμε μέσω της παρούσας δήλωσης απορρήτου.
 • στόχος μας είναι να περιορίσουμε τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μόνο στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για νόμιμους σκοπούς.
 • αιτούμαστε πρώτα τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε περιπτώσεις που απαιτούν τη συγκατάθεσή σας,
 • λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και το απαιτούμε επίσης από τα μέρη που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας.
 • σεβόμαστε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ή να τα διορθώνουμε ή να τα διαγράφουμε, κατόπιν αιτήματός σας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ή θέλετε να μάθετε ακριβώς ποια δεδομένα διατηρούμε για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας.

1. Σκοπός, δεδομένα και περίοδος διατήρησης

Ενδέχεται να συλλέγουμε ή να λάμβάνουμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα για διάφορους σκοπούς, που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (κάντε κλικ για ανάπτυξη)

2. Κοινοποίηση σε άλλα μέρη

Κοινοποιούμε ή γνωστοποιούμε τα εν λόγω δεδομένα μόνο σε Εκτελούντες την Επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

Εκτελούντες την Επεξεργασία

Όνομα: Stripe Payments Europe, Ltd
Χώρα: Ιρλανδία
Σκοπός: Πληρωμές

3. Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies

4. Πρακτικές γνωστοποίησης

Γνωστοποιούμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα εάν απαιτείται από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση, ως απάντηση σε μια υπηρεσία επιβολής του νόμου, στον βαθμό που επιτρέπεται από άλλες διατάξεις του νόμου, να παρέχουμε πληροφορίες, ή για έρευνα σχετικά με θέμα που σχετίζεται με τη δημόσια ασφάλεια.

Εάν ο ιστότοπος ή ο οργανισμός μας εξαγοραστεί, πωληθεί ή εμπλακεί σε συγχώνευση ή εξαγορά, τα στοιχεία σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους συμβούλους μας και σε τυχόν υποψήφιους αγοραστές και θα μεταβιβαστούν στους νέους ιδιοκτήτες.

5. Ασφάλεια

Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό της κατάχρησης και της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό διασφαλίζει ότι μόνο τα απαραίτητα άτομα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ότι η πρόσβαση στα δεδομένα προστατεύεται και ότι τα μέτρα ασφαλείας μας επανεξετάζονται τακτικά.

6. Ιστότοποι τρίτων μερών

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων μερών που συνδέονται με συνδέσμους στον ιστότοπό μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη χειρίζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με αξιόπιστο ή ασφαλή τρόπο. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ιστότοπων πριν κάνετε χρήση τους.

7. Τροποποιήσεις της παρούσας δήλωσης απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τροποποιήσεις στην παρούσα δήλωση απορρήτου. Προτείνεται να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα δήλωση απορρήτου, προκειμένου να γνωρίζετε τυχόν αλλαγές. Επιπλέον, θα σας ενημερώνουμε ενεργά όπου είναι δυνατό.

8. Πρόσβαση και τροποποίηση των δεδομένων σας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε να μάθετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούμε σχετικά με εσάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε γιατί χρειάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, τι θα συμβεί σε αυτά και για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούνται.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που είναι γνωστά σε εμάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε, να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να αποκλείσετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όποτε το επιθυμείτε.
 • Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να άρετε αυτήν τη συγκατάθεση και να διαγράψετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.
 • Δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε όλα τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και να τα διαβιβάσετε στο σύνολό τους, σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Συμμορφωνόμαστε με αυτό, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι επεξεργασίας.

Παρακαλούμε φροντίστε να δηλώνετε πάντα με σαφήνεια ποιος είστε, ώστε να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν τροποποιούμε ή δεν διαγράφουμε δεδομένα του λάθος ατόμου.

9. Υποβολή παραπόνου

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε (ένα παράπονο σχετικά με) την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

10. Στοιχεία επικοινωνίας

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 8, ΕΥΟΣΜΟΣ, 56224
Ελλάδα
Ιστότοπος: https://education.clinicalpharmacist.gr
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: webinars@clinicalpharmacist.gr
Αριθμός τηλεφώνου: 2312314609

Παράρτημα

Πρόσθετο: LearnDash LMS

Συγκεντρώνουμε πληροφορίες για εσάς κατά τη διαδικασία αγοράς ενός μαθήματος, όπως επίσης και πληροφορίες σχετικά με την πρόοδό σας και τις επιδόσεις σας στα Κουίζ.

Τι πληροφορία συγκεντρώνουμε και αποθηκεύουμε

Όταν κάνετε μια αγορά από εμάς, θα σας ζητήσουμε να καταχωρήσετε τη διεύθυνση email σας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το δεδομένο ώστε:
 • Να σας στείλουμε πληροφορίες για τον λογαριασμό και την παραγγελία σας
 • Να δημιουργήσουμε τον λογαριασμό σας για τη εκπαιδευτική μας πλατφόρμα
Αν επιλέξετε ένα δωρεάν μάθημα, τότε θα αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση email σας. Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει ο λογαριασμός σας. Αποθηκεύουμε την πρόοδο των μαθημάτων, τις επιδόσεις στα κουίζ και άλλες εργασίες. Επίσης θα αποθηκεύσουμε τα σχόλιά σας στα αντίστοιχα σημεία της πλατφόρμας, εφόσον επιλέξετε να τα αφήσετε.

Ποιος έχει πρόσβαση στην πληροφορία σας

Μέλη της ομάδας μας έχουν πρόσβαση στην πληροφορία σας. Για παράδειγμα, ο Διαχειριστής και οι Εκπαιδευτές μπορούν να δουν πληροφορία όπως: – Τα μαθήματα στα οποία έχετε εγγραφεί, την πρόοδό σας, το email σας. Ο Διαχειριστής μπορεί επίσης να δει ό,τι επιπλέον πληροφορία αποθηκεύετε στο WordPress προφίλ σας.

Τι κοινοποιούμε σε τρίτους

Μοιραζόμαστε πληροφορίες με τρίτα μέρη που μας βοηθούν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας· για παράδειγμα, την εταιρεία Stripe που αποτελεί την πύλη πληρωμών που χρησιμοποιούμε, και την εταιρεία Sumo που μας παρέχει το εργαλείο τήρησης της λίστας αλληλογραφίας.

Πληρωμές

Δεχόμαστε πληρωμές μέσω του Stripe. Κατά την επεξεργασία των πληρωμών, κάποια δεδομένα σας θα περάσουν στο Stripe, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που απαιτούνται για την επεξεργασία και υποστήριξη της πληρωμής, όπως είναι το ποσό και οι πληροφορίες χρέωσης. Παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Απορρήτου του Stripe για περισσότερες λεπτομέρειες.  

Paid Memberships Pro

Δεδομένα που συλλέγονται για τη διαχείριση της συνδρομής σας

Στο ταμείο, θα συλλέξουμε το όνομα, τη διεύθυνση email, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση του λογαριασμού σας για τον ιστότοπό μας. Εάν ανακατευθύνεστε σε μια πύλη πληρωμής εκτός του τόπου για να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε αυτές τις πληροφορίες σε μια προσωρινή μεταβλητή περιόδου λειτουργίας για να ρυθμίσετε τον λογαριασμό σας όταν επιστρέψετε στον ιστότοπό μας. Στο ταμείο, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε τη διεύθυνση χρέωσης και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της πιστωτικής σας κάρτας. Η διεύθυνση χρέωσης και ο αριθμός τηλεφώνου αποθηκεύονται από τον ιστότοπό μας για να συμπληρωθεί η φόρμα αγοράς για μελλοντικές αγορές και έτσι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν χρειαστεί για να συζητήσουμε την παραγγελία σας. Στο ταμείο, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας, την ημερομηνία λήξης και τον κωδικό ασφαλείας. Αυτές οι πληροφορίες μεταβιβάζονται στην πύλη πληρωμών μας για την επεξεργασία της αγοράς σας. Τα τελευταία 4 ψηφία του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας και της ημερομηνίας λήξης αποθηκεύονται από τον ιστότοπό μας για χρήση ως αναφορά και για να σας στείλουμε ένα email εάν η πιστωτική σας κάρτα θα λήξει πριν από την επόμενη επαναλαμβανόμενη πληρωμή. Κατά τη σύνδεση, χρησιμοποιούμε cookies για να παρακολουθούμε μέρος της δραστηριότητάς σας στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων, των επισκέψεων και των προβολών σελίδας.