Δήλωση αποποίησης ευθύνης

O ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας δεσμεύεται να διατηρεί τον ιστότοπο ενημερωμένο και ακριβή. Εάν παρ’όλα αυτά συναντήσετε κάτι που είναι λανθασμένο ή ξεπερασμένο, θα το εκτιμούσαμε αν μπορούσατε να μας ενημερώσετε. Παρακαλούμε να μας υποδείξετε πού ακριβώς διαβάσατε τις ανακριβείς πληροφορίες και θα το εξετάσουμε το συντομότερο δυνατό. Στείλτε την απάντησή σας μέσω email στη διεύθυνση: [email protected].

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για απώλεια ως αποτέλεσμα ανακριβειών ή ελλιπούς πληροφορίας, ούτε για απώλεια που οφείλεται σε προβλήματα που προκαλούνται ή ενυπάρχουν στη διάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, όπως διαταραχές ή διακοπές της σύνδεσης. Όταν χρησιμοποιούμε φόρμες ιστού, προσπαθούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των απαιτούμενων πεδίων στο ελάχιστο. Για οποιαδήποτε απώλεια από τη χρήση δεδομένων, συμβουλών ή ιδεών που παρέχονται από ή για λογαριασμό του Διαμαντή Κλημεντίδη μέσω αυτού του ιστότοπου, ο Διαμαντής Κλημεντίδης δεν φέρει καμία ευθύνη.

Η χρήση του ιστότοπου και όλων των στοιχείων του (συμπεριλαμβανομένων των φόρουμ) υπόκειται στους όρους χρήσης. Η απλή χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται τη γνώση και την αποδοχή αυτών των όρων χρήσης.

Οι απαντήσεις και τα ερωτήματα απορρήτου που υποβάλλονται μέσω email ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα ιστού θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι επιστολές. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να περιμένετε απάντηση από εμάς εντός προθεσμίας 1 μήνα το αργότερο. Σε περίπτωση πολύπλοκων αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός 1 μηνός εάν χρειαζόμαστε το πολύ 3 μήνες.

Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα μας παρέχετε στο πλαίσιο της απάντησής σας ή του αιτήματος για πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τη δήλωση απορρήτου μας.

Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσει τα συστήματά του από κάθε μορφή παράνομης χρήσης. Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας θα εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για το σκοπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ωστόσο, δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, άμεση ή / και έμμεση, που υπέστη ένας χρήστης του ιστότοπου, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της παράνομης χρήσης των συστημάτων της από τρίτο μέρος.

Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για περιεχόμενο ιστοσελίδων στους οποίους ή από τους οποίους γίνεται υπερσύνδεσμος ή άλλη αναφορά. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτα μέρη υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις αυτών των τρίτων.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο παραχωρούνται στον Διαμαντή Κλημεντίδη.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διάδοση και οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτών των υλικών χωρίς τη γραπτή άδεια του Διαμαντή Κλημεντίδη, εκτός και μόνο αν ορίζεται διαφορετικά στους κανονισμούς του υποχρεωτικού δικαίου (όπως το δικαίωμα παραπομπής), εκτός εάν το συγκεκριμένο περιεχόμενο υπαγορεύει διαφορετικά.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα με την προσβασιμότητα του ιστότοπου, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.