Καλώς ήρθατε.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα education.clinicalpharmacist.gr, που αποτελεί την διαδικτυακή διεύθυνση του project Advanced Pharma Education & Services, ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 2018 και αποτελεί την υλοποίηση του πάθους μας για την Κλινική Φαρμακευτική και τη φροντίδα του ασθενή. Δημιουργώντας μια σειρά ολοκληρωμένων διαδικτυακών μαθημάτων που περιλαμβάνουν πληθώρα υλικού – βίντεο, γραπτό περιέχομενο, ηχητικό υλικό, τεστ αξιολόγησης – στοχεύουμε να υποστηρίξουμε το φαρμακοποιό στη συνεχή προσπάθειά του να φροντίζει τους ασθενείς του. Με γνώμονα την βασισμένη σε αποδείξεις ιατρική και πρακτική και την πεποίθηση ότι ο φαρμακοποιός είναι βασικός και ανεκμετάλλευτος κρίκος του υγειονομικού συστήματος, επενδύουμε στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του φαρμακοποιού με όραμα την ανάδειξη της δυναμικής και των δυνατοτήτων του ως επαγγελματία υγείας.

Στην προσπάθειά μας αυτή εργαζόμαστε με βάση τις παρακάτω αξίες:

  • Βελτίωση και εφαρμογή: Προσφέρουμε εκπαιδευτικό υλικό για την βελτιστοποίηση της πρακτικής του φαρμακοποιού, αλλά συνεχίζουμε και οι ίδιοι να επικαιροποιούμε τις γνώσεις μας και να εκπαιδευόμαστε σε διαφορετικές ενότητες.
  • Επικοινωνία και συνεργασία: Στοχεύουμε σε σαφή και ανοιχτή επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες τους, και προωθούμε τον εποικοδομητικό διάλογο και τη συνεργασία.

Η αποστολή μας: Να γίνουμε πάροχος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των επαγγελματιών φαρμακοποιών, ώστε αυτοί να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή τους στη φροντίδα των ασθενών.