Ο Ρόλος του Φαρμακοποιού στη Συμμόρφωση

Τρέχουσα κατάσταση
Δεν έχετε εγγραφεί
Τιμή
Δωρεάν
pharmacist, pharmacy, medicine

• Τι είναι η συμμόρφωση;
• Ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν;
• Πώς μπορεί να βελτιωθεί και γιατί είναι αυτό σημαντικό;
• Ποιος είναι ο ρόλος του φαρμακοποιού;

Διαμαντής Κλημεντίδης