Φαρμακευτικές Αλληλεπιδράσεις

Απεριόριστη πρόσβαση στο μάθημα «Φαρμακευτικές Αλληλεπιδράσεις» για έναν χρόνο, καθώς και σε όλες τις ενημερώσεις που θα προκύψουν σε αυτό το διάστημα. Επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί σε πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Αγορά

Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαιδευτής

Διαμαντής Κλημεντίδης

Ο Διαμαντής Κλημεντίδης είναι κλινικός φαρμακοποιός. Έχει πτυχίο Φαρμακευτικής από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό (MSc) στην Κλινική Φαρμακευτική από το Queen's University Belfast, ενώ είναι υποψήφιος κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) στην Διαχείριση της Γήρανσης και των Χρόνιων Νοσημάτων από την Ιατρική Θεσσαλίας και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2020). Επιπρόσθετα, διαθέτει πιστοποίηση στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων επιτήρησης της ορθής χρήσης αντιμικροβιακών φαρμάκων (antimicrobial stewardship) από την Society of Infectious Diseases Pharmacists των ΗΠΑ. Από το 2010 εργάζεται στην ψυχιατρική κλινική «Αγία Αικατερίνη» ως ο υπεύθυνος του νοσοκομειακού φαρμακείου, ενώ παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες κλινικής φαρμακευτικής, ειδικευόμενος στη βελτιστοποίηση της φαρμακοθεραπείας των χρόνιων σωματικών νόσων, στην φαρμακευτική φροντίδα των ψυχογηριατρικών ασθενών, καθώς και στην ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών.